Acte normative externe


- Ghidul Managementului Calității în învățământul profesional tehnic>

- Ghidul de evaluare externă a instituțiilot de învățământ profesional tehnic>

-Ghidul de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional tehnic>

-Ghid de autoevaluare>


Acte normative interne

- Regulamentul de activitate al Comisiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calității în Centrul de Excelență în Energetică și Electronică>

- Indicatori de performanță pentru evaluarea internă a instituției și a programelor de formare profesională>

- Regulamentul privind monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de formare profesională>


Proceduri

-Procedura operațională de elaborare a procedurilor>

-Procedura operațională de autoevaluare instituțională >

-Procedura operațională de constituire a Comisiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calității>

-Procedura operațională de activitate a Comisiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calității>

-Procedura operațională de testare inițială a elevilor>

-Procedura operațională privind observarea predării și învățării>

-Procedura operațională privind aplicarea chestionarelor și evaluarea așteptărilor partenerilor educaționali >


Întrebări frecvente

  • În ce perioadă se desfășoară concursul de admitere?
  • Concursul de admitere se desfășoară în perioada: 17 iulie-05 august
  • Când se vor anunța rezultatele?
  • Rezultatele admiterii se vor face public pînă la 08 august 2017, atât pe panoul informativ din fața instituție, cât și pe sait.
  • La ce specialități putem beneficia de finanțare bugetară?
  • La toate specialitățile sunt locuri cu finanțare bugetară. Pentru mai multe detalii vezi planul de admitere.
  • Ce se întâmplă dacă nu trec concursul la buget?
  • Candidaţii care nu vor trece concursul la locurile bugetare pot fi înmatriculaţi la studii în bază de contract.


Despre noiCentrul de Excelență în Energetică și Electronică îți oferă posibilitatea de a-ți transforma pasiunea în viitorul tău.

ContacteFiliala Energetică
map str.Melestiu 12
map tel: 27-13-20
map email: ceee786@gmail.com
map email: secretariat@ceee.md

Filiala Electronică
map str.M.Sadoveanu 40/2
map tel: 48-97-90

Facebook