Cote de înmatriculare

Cota pentru candidaţii care participă la concursul de admitere se stabileşte după locul de amplasare a instituției absolvite:

70%

din numărul total de locuri din planul de admitere sînt prevăzute pentru candidaţii absolvenți ai instituțiilor din localităţile rurale şi oraşe, cu excepţia mun. Chişinău şi mun. Bălţi;

30%

din numărul total de locuri sînt rezervate pentru candidaţii absolvenți ai instituțiilor din mun. Chişinău şi mun. Bălţi. Candidații vor fi repartizați la cota urban/rural după locul de amplasare a instituției de învățămînt absolvite.

15%

din numărul total de locuri (la fiecare specialitate), prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:


Concursul de admitere

Concursul de admitere se efectuează în baza mediei notelor anuale la 4 discipline de profil şi mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii. Înmatricularea se efectuează în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC), calculată cu rotunjire pînă la sutimi, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 * MNDP + 0,4 * MNEA

*MC - mediei de concurs (calculată cu trunchiere până la sutimi).

*MNDP - media notelor anuale la 4 disciplini de profil.

*MNEA - media notelor de la examenele de absolvire.


Calculatorul mediei

Notele anuale la 4 disciplini de profil:

Media notelor la exemenele de absolvire:

Media de concurs: __


Actele necesare

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa:

 • actul de studii, în original, cu anexa respectivă;
 • buletinul de identitate (pașaportul) sau certificatul de naștere (al candidatului);
 • certificatul medical-tip (nr.086-U sau E);
 • 6 fotografii color 3x4;
 • copia buletinului de identitate al unui părinte (pentru candidații minori);
 • adeverința ce confirmă statutul de copil orfan sau care atestă deficiențe fizice și senzoriale;
 • certificat privind componența familiei / de indicat copiii care studiază în alte instituții;
 • adeverința de recrut sau livretul
 • *copia carnetului de muncă (pentru solicitanții la frecvență redusă).

Regulamentul de admitere

Admiterea în colegiu se efectuează în bază de concurs conform Regulamentului de admitere pentru instituţiile medii de specialitate, elaborat sau modificat în fiecare an de Ministerul Educaţiei. Numărul de elevi înmatriculaţi la studii cu finanţare bugetară precum şi prin contract cu achitarea taxei de studii este reglamentat de Planul de admitere eliberat de Ministerul Educaţiei.

Profesional tehnic secundar:

PDF File

Profesional tehnic postsecundar:

PDF File


Planul de admitere pentru anul de studii 2018 - 2019

Planul de înmatriculare la programe de formare profesională tehnică postsecundară:

PDF File

Planul de înmatriculare la programe de formare profesională tehnică secundară.

PDF File


Întrebări frecvente

 • În ce perioadă se desfășoară concursul de admitere?
 • Concursul de admitere se desfășoară în perioada: 17 iulie-05 august
 • Când se vor anunța rezultatele?
 • Rezultatele admiterii se vor face public pînă la 08 august 2017, atât pe panoul informativ din fața instituție, cât și pe sait.
 • La ce specialități putem beneficia de finanțare bugetară?
 • La toate specialitățile sunt locuri cu finanțare bugetară. Pentru mai multe detalii vezi planul de admitere.
 • Ce se întâmplă dacă nu trec concursul la buget?
 • Candidaţii care nu vor trece concursul la locurile bugetare pot fi înmatriculaţi la studii în bază de contract.


Despre noiCentrul de Excelență în Energetică și Electronică îți oferă posibilitatea de a-ți transforma pasiunea în viitorul tău.

ContacteFiliala Energetică
map str.Melestiu 12
map tel: 27-13-20
map email: ceee786@gmail.com
map email: secretariat@ceee.md

Filiala Electronică
map str.M.Sadoveanu 40/2
map tel: 48-97-90

Facebook