Specialitățile 2019-2020

Specialitatea Limba de instruire Durata studiilor Taxa de studii (contract)
Calculatoare română/rusă 4 ani 7 500 lei
Rețelele de calculatoare română 4 ani 7 500 lei
Electroenergetică română 4 ani 7 000 lei
Electromecanică română 4 ani 7 000 lei
Aparate radioelectrice de uz casnic română 4 ani 7 000 lei
Automatizarea proceselor tehnologice română 4 ani 7 000 lei
Comunicații poștale română 4 ani 7 000 lei
Electronică română/rusă 4 ani 7 000 lei
Tehnologii și rețele de telecomucații română 4 ani 7 500 lei
Teleradio comunicații română 4 ani 7 500 lei
Mașini, instalații frigorifice și sisteme de climatizare română 4 ani 7 000 lei
Metrologie și certificarea conformității română 4 ani 7 500 lei

Descrierea specialităților


61110 CALCULATOARE

După absolvire elevii primesc calificativul de tehnician pentru suportul tehnic al calculatoarelor în domeniul producerii, deservirii, exploatării, instalării, depanării, testării și reparării tehnicii de calcul.

Vezi planul de învățământ >


61230 REȚELE DE CALCULATOARE

După absolvire elevii primesc calificativul de tehnician pentru rețele de calculatoare ce instalează, configurează și susțin rețele de tip LAN, WAN, sau Internet. Mențin în stare de funcționare sistemele hardware și software ale rețelei.

Vezi planul de învățământ >


71310 ELECTROENERGETICĂ

Absolventul poate activa în calitate de tehnician în energetică în domeniul organizării și dirijării utilajului energetic la centrale, stații de transformare, rețele de alimentare și distribuție cu energie electrică.

Vezi planul de învățământ >


71320 ELECTROMECANICĂ

Absolventul poate activa în calitate de tehnician în domeniul exploatării și reparației utilajului și aparatajului electric; acționării și automatizării proceselor tehnologice.

Vezi planul de învățământ >


71410 APARATE RADIOELECTRONICE DE UZ CASNIC

După absolvire elevii primesc calificativul de tehnician în domeniile de producere, instalare, explotare, depanare, reglare, asistență tehnică și servicii de instalare a echipamentelor radioelectronice de uz casnic.

Vezi planul de învățământ >


71420 AUTOMATIZAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE

Absolventul poate activa în calitate de tehnician în domeniul proiectării, organizării deservirii și exploatării mijloacelor electronice de automatizări.

Vezi planul de învățământ >


71430 COMUNICAȚII POȘTALE

Absolventul poate activa în calitate de tehnician în organizarea și efectuarea deservirii consumatorilor serviciilor poștale, prestarea serviciilor bancare și publice, efectuarea transferurilor bănești în cadrul intern și internațional.

Vezi planul de învățământ >


71440 ELECTRONICĂ

Absolventul poate activa în calitate de tehnician în electronică în domeniul proiectării, fabricării, asamblării, construirii, operării, întreținerii și reparării echipamentelor electronice.

Vezi planul de învățământ >


71480 TEHNOLOGII ȘI REȚELE DE TELECOMUNICAȚII

Absolventul poate activa în calitate de tehnician în domeniul de organizare a montării, proiectării, exploatării și desrvirii rețelelor de telecomunicații, fixe, mobile, IPTV, internet, sistemelor de transmitere a informației.Mai mult> >

Vezi planul de învățământ >


71490 TELERADIO COMUNICAȚII

Absolventul poate activa în calitate de tehnician electronist în construirea și deservirea aparatajului modern de telecomunicații, exploatarea rețelelor de telecomunicații.

Vezi planul de învățământ >


71510 MAȘINI, INSTALAȚII FRIGOROFICE ȘI SISTEME DE CLIMATIZARE

Absolventul poate activa în calitate de tehnician frigotehnist în domeniul diagnosticării, deservirii, reparației, testării, aparatelor și utilajului frigorific de uz casnic și cel industrial.

Vezi planul de învățământ >


71570 METROLOGIE ȘI CERTIFICAREA CONFORMITĂȚII

Absolventul poate activa în calitate de tehnician verificator a calității producției autohtone la agenți economici și a producției, utilajului, materialelor importate; activitate în punctele vamale.

Vezi planul de învățământ >


Meserii:

713004 ELECTROMECANIC MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE

714002 CARTATOR POȘTAL

714006 ELECTROMECANIC LA REPARAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UTILAJELOR MEDICALEDespre noiCentrul de Excelență în Energetică și Electronică îți oferă posibilitatea de a-ți transforma pasiunea în viitorul tău.

ContacteFiliala Energetică
map str.Melestiu 12
map tel: 27-13-20
map email: ceee786@gmail.com
map email: secretariat@ceee.md

Filiala Electronică
map str.M.Sadoveanu 40/2
map tel: 48-97-90

Facebook