Asigurarea calităţii învăţământului profesional tehnic reprezintă o necesitate în contextul general al modernizării învăţământului mediu de specialitate din Republica Moldova. Calitatea în învăţământul profesional tehnic cuprinde un spectru larg de probleme, corelate între ele, cum ar fi: implicarea cadrelor didactice şi elevilor, a întregului personal auxiliar, precum şi modul în care infrastructura existentă participă la acest proces.


Principiile generale care vizează calitatea în învăţământul professional tehnic au în vedere transparenţa, compatibilitatea şi convertibilitatea.

În Planul Strategic alInstituției Publice Centrul de Exce3lență în Energetică și Electronică, calitatea ocupă un loc central şi urmează un proces de îmbunătăţire continuu.

Una dintre componentele misiunii calitative a Centrului de Excelență o constituie asigurarea excelenţei, în procesul de învăţământ, într-un spectru larg de specializări. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică îşi propune să obţină această excelenţă într-un climat intern stimulativ intelectual, atât pentru elevi cât şi pentru cadre didactice, climat care este în concordanţă cu exigenţele pe plan naţional şi internaţional.


MISIUNEA, VIZIUNEA, POLITICA PRIVIND CALITATEA ÎN I.P. CEEE

Misiunea asumată în I.P. CEEE este de a dezvolta valoarea în oameni, în proces și în produse de calitate. În acest sens ne dorim să dezvoltăm un învățământ și o pregătire profesională avansată la înalt nivel de calitate în domeniile specifice în context național și internațional în concordanță cu necesitățile de dezvoltare intelectuală, profesională și socială a fiecărui individ al societății la general.


MISIUNEA CEIAC

Misiunea Comisiei de Evaluare Internă și Asigurarea Calităţii (CEIAC) este de a sprijini managementul Centrului de excelență în realizarea politicii de asigurare a calităţii în educaţie prin acţiuni specifice, de asigurare a condiţiilor de evaluare şi îmbunătăţire continuă a calităţii, integrate în Sistemul de Asigurare a Calităţii. Sistemul de Asigurare a Calităţii de la Instituția Publică Centrul de excelență în Energetică și Electronică operează la toate nivelurile instituţiei, în trei arii principale:


Capacitatea instituţională

Eficacitatea educaţională

Managementul calităţii

CEIAC ocupă o poziţie centrală în cadrul sistemului de asigurare a calităţii, fiind responsabil de elaborarea procedurilor/instrumentelor de asigurare şi evaluare a calităţii, de organizarea proceselor de audit şi evaluare a calităţii şi de gestiune a datelor referitoare la calitate.

Astfel îşi propune:
* Recunoaşterea şi încurajarea competenţelor educaţionale, tehnologice şi de management a membrilor comunităţii;
* Promovarea cunoaşterii permanente şi inovatoare; * Promovarea integrării în mediul economic la nivel naţional; * Promovarea cooperării la nivel national și European. Astfel încât rezultatele activităţilor purtând marca I.P. CEEE să fie recunoscute la nivel de excelenţă în plan naţional şi internaţional.


OBIECTIV STRATEGIC

Implementarea unui sistem de management al calităţii bazat pe o politică, o structură organizată şi o documentaţie care să permită monitorizarea, evaluarea, intervenţia preventivă şi îmbunătăţirea continuă a calităţii.


POLITICA DE ASIGURARE A CALITĂȚII

Politica de asigurare a calității a CEEE este aliniată valorilor învățământului profesional tehnic, având în vedere următoarele obiective și principii:

1. Promovarea unui proces de învățământ de calitate, centrat pe nevoile elevilor și corelat cu cerințele pieței muncii.

2. Evaluarea sistematică a calității programelor de formare profesională, pentru îmbunătățirea performanțelor acestora.

3. Îmbunătățirea calității resurselor umane.

4. Participarea activă a elevilor la procesul de asigurare a calității.

5. Orientarea instituției spre comunitatea economică.

6. Transparența și comunicarea privind asigurarea calității instituționale.


Ordinul de Constituire a Comisiei de Evaluare Internă şi Asigurare a Calităţii pentru anul de studii 2018 - 2019>Întrebări frecvente

  • În ce perioadă se desfășoară concursul de admitere?
  • Concursul de admitere se desfășoară în perioada: 17 iulie-05 august
  • Când se vor anunța rezultatele?
  • Rezultatele admiterii se vor face public pînă la 08 august 2017, atât pe panoul informativ din fața instituție, cât și pe sait.
  • La ce specialități putem beneficia de finanțare bugetară?
  • La toate specialitățile sunt locuri cu finanțare bugetară. Pentru mai multe detalii vezi planul de admitere.
  • Ce se întâmplă dacă nu trec concursul la buget?
  • Candidaţii care nu vor trece concursul la locurile bugetare pot fi înmatriculaţi la studii în bază de contract.


Despre noiCentrul de Excelență în Energetică și Electronică îți oferă posibilitatea de a-ți transforma pasiunea în viitorul tău.

ContacteFiliala Energetică
map str.Melestiu 12
map tel: 27-13-20
map email: ceee786@gmail.com
map email: secretariat@ceee.md

Filiala Electronică
map str.M.Sadoveanu 40/2
map tel: 48-97-90

Facebook