Catedrele

Orarul desfășurării zilelor catedrelor pentru anul de studii 2017-2018>


Catedra
Electrotehnică>


Cușnir Natalia (șef catedră)

map electrotehnica2018@gmail.com
map Cabinetul:- / 8:00-17:00
map Membrii Catedrei
map Activități>
Disciplinile predate:
Alimentarea cu energie electrică
Mașini electrice
Transportul și distribuția energie electrice
Masurări electrice
Mașini electrice
Montarea și exploatarea echipamentului electric
Materiale electrotehnice
Aparate electrice
Economie și management
Securitatea și sănatatea in muncă

Catedra
Metrologie>


Crețu Ștefan(șef catedră)

map email: catedrametrologica@gmail.com
map Cabinetul: 44 / 8:00-17:00
map Membrii Catedrei
map Activități>
Disciplinile predate:
Toleranța și controlul dimensional
Metrologia legala și certificarea producției
Grafica inginerească
Desen tehnic
Infografica
Mecanica aplicată

Catedra
Sisteme Informaționale>


Tofan Tatiana (șef catedră)

map email: catedrasistemeinformationale@gmail.com
map Cabinetul: 29 / 8:00-17:00
map Membrii Catedrei
map Activități>
Disciplinile predate:
Informatica
Echipamente periferice
Limbaje de asamblare
Sisteme de operare
Sisteme de gestionare a bazelor de date
Tehnologii WEB
Programare WEB
Rețele de telecomunicații
Rețele de calculatoare
Analiza și sinteza dispozitivelor numerice
Microprocesoare și microcontrolere
Proiectarea asistată la calculator
Grafica la calculator
Sisteme de prelucrare grafică
Limbaje de programare
Securitatea informațională
Procesarea informației
Programarea orientata pe obiecte>
Electronica industrială
Analiza și sinteza dispozitivelor numerice
Elemente și sisteme de automatică
Materiale și componente pasive
Măsuri electrice și electronice
Construcția și tehnologia aparatelor electrice
Disciplinile predate:
Tehnica de calcul și Microprocesarea
Sisteme de transmisii
Comunicații optice
Siste de alimentare
Materiale și compenente pasive
Rețele de telecomunicații
Bazele electrotehnici
Măsurări electrice și electronice
Cultura comunicării
Tehnologii poștale
Comunicații poștale
Discipline economice
Contabilitate, finanțe și audit
Etica profesională
Disciplinile predate:
Disciplinile predate:

Catedra Științe Exacte


Danu Aliona (șef catedră)

map email: ceee786@gmail.com
map Cabinetul:208 / 8:00-17:00
map Membrii Catedrei
map Activități>
Disciplinile predate:
Matematica
Fizica
Chimie
Biolegie

Catedra
Științe reale>


Gîscă Radu(șef catedră)

map email: catedrastiintereale@gmail.com
map Cabinetul: / 8:00-17:00
map Membrii Catedrei
map Activități>
Disciplinile predate:

Catedra
Limbă și comunicare>


Burdui Stela(șef catedră)

map email: catedralimbastraina@gmail.com
map Cabinetul: / 8:00-17:00
map Membrii Catedrei
map Activități>
Disciplinile predate:
Limba franceza
Limba engleză
Limba și literatura română

Catedra
Disciplini umaniste>


Țaranovici Tatiana(șef catedră)

map email: catedralimbadeinstruire@gmail.com
map Cabinetul: / 8:00-17:00
map Membrii Catedrei
map Activități>
Disciplinile predate:
Limba franceza
Limba engleză
Limba și literatura română

Catedra
Științe socio–umane >


Bucătaru Igor (șef catedră)

map email: ceee786@gmail.com
map Cabinetul: 34 / 8:00-17:00
map Membrii Catedrei
Disciplinile predate:
Istorie
Geografie
Filosofie
Educația civică
Bazele legislatiei
Stiințe socio-umane

Catedra
Educție fizică și sport>


Gorii Vladimir(șef catedră)

map email: ceee786@gmail.com
map Cabinetul: 02 / 8:00-17:00
map Membrii Catedrei
map Activități>
Disciplinile predate:
Educația fizică și sport
Disciplinile predate:


Despre noiCentrul de Excelență în Energetică și Electronică îți oferă posibilitatea de a-ți transforma pasiunea în viitorul tău.

ContacteFiliala Energetică
map str.Melestiu 12
map tel: 27-13-20
map email: ceee786@gmail.com
map email: secretariat@ceee.md

Filiala Electronică
map str.M.Sadoveanu 40/2
map tel: 48-97-90

Facebook