gasNatural fenosa în colaborare cu Centrul de Excelență în Energetică și ElectronicăProfită de o noutate absolută pentru a deveni un bun profesionist. În premieră în Republica Moldova: un program de formare profesională prin învățământ dual, nivelul IV Calificarea: Tehnician-electrician (Specialitatea: Rețele electrice)


gasNatural fenosa în colaborare cu Centrul de Excelență în Energetică și Electronică lansează programul formării profesionale prin învățământ dual la specialitatea „Rețele electrice”, în vederea pregătirii specialiștilor cu calificarea de tehnician-electrician. Această calificare asigură formarea unor competențe profesionale, specifice domeniului tehnic și a competențelor cheie necesare inserției pe piața muncii.


Competențele profesionale permit absolvenților să realizeze lucrări de întreținere și montare a rețelelor electrice la tensiuni până la 110 kV: montarea și repararea liniilor electrice aeriene, exploatarea rețelelor de distribuție pînă la 10 kV, deservirea posturilor și stațiilor de transformare, întreținerea operativă a instalațiilor electrice, inclusiv în cadrul serviciului de evidență și monitorizare a rețelelor consumatorilor rezidențiali, juridici, etc.


Programul formării profesionale prin învățământ dual este facilitat de existența unei baze materiale eficiente, incluzând spații educaționale existente în instituția de învățământ de profil și unitate economică în calitate de bază de practică. Instruirea prin sistem dual permite viitorilor tehnicieni-electricieni să înveţe meseria chiar la întreprindere, prin ore practice în cadrul diferitor subdiviziuni tehnice și să fie pregătiţi în conformitate cu cerinţele angajatorului.

Durata studiilor: 2 ani

Programul de instruire conţine:

50% ore teoretice predate la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică;

50% ore de instruire practică la întreprindere.


CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ENERGETICĂ ȘI ELECTRONICĂ DISPUNE DE:


• cadre didactice de specialitate cu stagii de perfecționare în cadrul companiei partener;
• săli de studii, laboratoare, ateliere;
• cantina, cămin, teren sportiv.

Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. DISPUNE DE:

• specialiști calificați cu experiență în domeniu;
• servicii specializate;
• centru de instruire;
• echipament de protecție la locul de muncă.

Beneficii pentru elevi:


• metode de instruire centrate pe elev;
• acces la servicii educaționale;
• burse de studii, conform regulamentului;
• asistența calificată a practicienilor;
• activități practice în mediu real;
• salariu de ucenicie.


Condiții de admitere:

• certificatului de studii liceale sau studii medii de cultură generală/ certificatului de calificare la specialități conexe meseriei inițiale;
• alte prevederi/facultăți conform regulamentului de admitere;
• eseu motivațional;
• interviu (admis/respins);
• 18 ani împliniți;
• apt din punct de vedere medical pentru cerințele specifice calificării pentru care se pregătește.

Finalitate:

• diplomă de calificare;
• suplimentul/certificat cu discipline studiate (continuarea studiilor la universități de profil);
• angajarea în companie în cazul existentei posturilor vacante.
Te așteptăm la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău, str. Melestiu 12, în perioada de depunere a cererii de înregistrare. Informații suplimentare: www.ceee.md; www.gasnaturalfenosa.md

Sâmbătă 23 iunie 2018, 10.00-12.00, sala A-201: prezentarea specialității


Întrebări frecvente

  • În ce perioadă se desfășoară concursul de admitere?
  • Concursul de admitere se desfășoară în perioada: 17 iulie-05 august
  • Când se vor anunța rezultatele?
  • Rezultatele admiterii se vor face public pînă la 08 august 2017, atât pe panoul informativ din fața instituție, cât și pe sait.
  • La ce specialități putem beneficia de finanțare bugetară?
  • La toate specialitățile sunt locuri cu finanțare bugetară. Pentru mai multe detalii vezi planul de admitere.
  • Ce se întâmplă dacă nu trec concursul la buget?
  • Candidaţii care nu vor trece concursul la locurile bugetare pot fi înmatriculaţi la studii în bază de contract.


Despre noiCentrul de Excelență în Energetică și Electronică îți oferă posibilitatea de a-ți transforma pasiunea în viitorul tău.

ContacteFiliala Energetică
map str.Melestiu 12
map tel: 27-13-20
map email: ceee786@gmail.com
map email: secretariat@ceee.md

Filiala Electronică
map str.M.Sadoveanu 40/2
map tel: 48-97-90

Facebook