Istoric

Centrul de Excelență în Energetică și Electronică este fondat inițial ca Tehnicumul Electrotehnic prin Dispoziția Sovnarhozului R.S.S.M. Nr.399 din 21 iulie 1959, în virtutea necesității de cadre de verigă medie de specialitate.

În conformitate cu Hotărârea Sovietului Miniștrilor al U.R.S.S. Nr. 39 din 20 ianuarie 1966 despre transmiterea instituțiilor de învățământ mediu de specialitate în subordinea ministerelor unionale. Tehnicumul Electromecanic din Chișinău este transmis în subordinea Ministerului Industriei Electrotehnice și Construcției de Aparataj al U.R.S.S.

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.736 din 30 decembrie 1991 Cu privire la reorganizarea și trecerea unor instituții ale învățământului mediu de specialitate în jurisdicția Republicii Moldova cu începere de la 01 ianuarie 1992 Tehnicumul Electromecanic din Chișinău este transferat din jurisdicția ministerului unional în jurisdicția Republicii Moldova în subordinea Ministerului Științei și Învățământului și Ministerului Industriei și Energeticii al Republicii Moldova. În contextul reformei sistemului de învățământ cu începere de la 01 iulie 1992 Tehnicumul Electromecanic din Chișinău este reorganizat în Colegiul Electromecanic din or. Chișinău.

Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 148 din 02 martie 1995 Colegiul Electromecanic din or. Chișinău este transmis de la balanța Ministerului Industriei la balanța Ministerului Învățămîntului al Republicii Moldova. Prin Legea învățămîntului Nr. 547 din 21 iulie 1995, art 12.IV Colegiul Electromecanic din or. Chișinău obține statutul de instituție de învățămînt superior de scurtă durată.

Prin Hotărîrea Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare a Instituțiilor de Învățămînt din Republica Moldova din 23 mai 2002 Colegiul Electromecanic este acreditat cu 5 specialități (certificat de acreditare Nr.010).

În 1959-2002 Colegiul Electromecanic din Chișinău a pregătit peste 13895 tineri specialiști. Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 1129 ,,Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățămînt superior de scurtă durată” din 28 august 2002 cu începere de la 01 septembrie 2002 Colegiul Electromecanic din Chișinău și Colegiul de Telecomunicații din Chișinău sunt reorganizate în Colegiul Politehnic din Chișinău cu sediul în blocurile amplasate în str. Melestiu Nr. 6,8,8a,12 și str. Odesa / Nr. 64.

Colegiul de Telecomunicații din or.Chișinău a fost fondat în baza Hotărîrii Sovietului Miniștrilor al R.S.S.M. din 13 martie 1968, începîndu-și activitatea la 01 iulie 1971.

Cu începere de la 01 iulie 1992 Tehnicumul Electrotehnic de Telecomunicații este reorganizat în Colegiul de Telecomunicații din or. Chișinău.

Pe parcursul a 31 de ani de activitate în Colegiul de Telecomunicații au fost pregătiți 6804 tineri specialiști.

În conformitate cu Legea Nr. 237- XV din 13 iunie 2002 pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului Nr.- XIII din 21 iulie 1995 Colegiului Politehnic din Chișinău este atribuit statutul de instituție de învățămînt mediu de specialitate.

În prezent învățămîntul în Colegiu este organizat în baza studiilor gimnaziale cu durată de studii de 4 ani și în baza studiilor liceale și medii de cultură generală cu o durată de studii de 2 ani. Pentru elevii înmatriculați în baza studiilor gimnaziale este organizat învățămîntul la disciplinele de cultură generală care le permite la finele anului trei susținerea examenului de bacalaureat, la solicitare. Studiile în I.P. CEEE se finalizează cu susținerea examenelor de absolvire și/sau susținerea proiectului (lucrării) de diplomă cu eliberarea diplomei de studii post-secundare și post-secundare terțiare, prin care titularul ei obține calificarea de specialist cu nivel mediu în profilul și specialitatea respectivă.

Am format cu străduința în toți acești ani 23912 de specialiști care contribuie considerabil la prosperarea țării. Indiferent de schimbările sociale și economice am menținut verticalitatea procesului educațional și civic la nivelul cuvenit. O instituție își creează bunul nume grație faptelor și realizărilor atît a cadrelor didactice cât și a discipolilor.

Actualmente instituția dispune de un tezaur didactic, metodic, științific specific profilului de instruire elaborate cu măiestrie de cadrele didactice consacrate. Discipolii I.P. CEEE prin realizările lor educaționale, manageriale și profesionale au confirmat că profesiile inginerești au fost și sunt în vogă. Se știe că datorită forței inginerești țările dezvoltate și-au ridicat considerabil economia, fapt prin care noi ne uităm cu invidie la ele.

La 17 septembrie 1959 director al Tehnicumului Electrotehni a fost numit Lihman Pavel, care a activat în fruntea instituției pînă în anul 1962.

Din anul 1962 pînă în anul 1965, administrarea Tehnicumului Electrotehnic a fost preluată de inginerul dl Vasile Russu, un conducător cu spirit organizatoric, exministru al telecomunicațiilor. Ulterior funcția de director a fost preluată de dl Nicolae Andronatii,care a condus instituția în perioada 1965-1967.

Începînd cu anul 1967, funcția de director a fost preluată de dl Afanasie Golubcov,care a condus instituția până în anul 1992.

În anul 1992 director este numit Tudor Basarabeanu, care a condus instituția până în ianuarie 1995.

Din 06 ianuarie 1995 în funcția de director este numit dl Vasile Vrânceanu, care conduce instituția până în prezent.

Sub conducerea d-lui Vasile Vrânceanu s-a efectuat evaluarea și acreditarea a 9 specialități și a instituției în ansamblu, s-au deschis 4 specialități noi, s-a triplat contingentul de elevi, ajungând în prezent la 1565 de auditori, s-a triplat numărul membrilor corpului didactic, s-a instalat rețeaua informațională unică prin internet, asigurat procesul de studii și de lucru al subdiviziunilor cu 182 calculatoare performante.

Colegiul dispune de 3 blocuri de studii cu 35 cabinete și săli de studii, 22 de laboratoare, 14 săli de calculatoare pentru fiecare specialitate,atelier cu 4 secții de instruire practică, 3 cămine, cantina, o Sală de sport și 2 terenuri pentru practicarea sportului, Sală pentru festivități.Despre noiCentrul de Excelență în Energetică și Electronică îți oferă posibilitatea de a-ți transforma pasiunea în viitorul tău.

ContacteFiliala Energetică
map str.Melestiu 12
map tel: 27-13-20
map email: ceee786@gmail.com
map email: secretariat@ceee.md

Filiala Electronică
map str.M.Sadoveanu 40/2
map tel: 48-97-90

Facebook