Mesajul Directorului

Mediul vocaţional european şi mondial se află in faţa unor transformări majore, care impun o schimbare de paradigmă în ceea ce priveşte modul în care instituțiile trebuie să se raporteze Ia nevoile societăţii, cu implicaţii directe asupra capacităţii de asigurare a unui nivel calitativ ridicat al activităţilor educaţionale şi de pregătire profesională prin

ACCES, RELEVANŢA, CALITATE, CUNOAŞTERE şi INOVARE.

În numele comunităţii elevilor şi profesorilor Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, vă invită să parcurgem împreună un scurt şi dens itinerar intelectual. Veţi descoperi la capătul acestei „ călătorii" o parte din cultura unei ţări, reverberând tradiţiile şi. Împlinirile prezente europene, concentrate în geneza şi evoluţia instituţiei vocaţional/tehnice moderne de tip european.

Format intr-un timp al efervescenţei politice a anilor 50 şi emulaţiei marilor idei europene postmoderniste, Centrul de Excelență în Energetică și Electronică a constituit un liant între valorile umaniste ale societăţii civilizate accidentale şi avantajele spirituale împărtășite de oamenii. locului. Treptat, I.P. CEEE a devenit un forum al ideilor libere, o comuniune a educaţiei în spiritul adevărului, binelui şi frumosului şi un reper emblematic al acestui spaţiu. Eliberat de constrângerile sistemului totalitar, comunitatea noastră profesională reconstruieşte de aproape două decenii vocaţia formativă a caracterelor, cu perseverenţă în transmiterea creatoare a cunoaşterii înalte şi cu respect pentru miraculoasa diversitate a lumii.

Astăzi, cu specialităţile sale, Centrul de Excelență în Energetică și Electronică oferă tinerilor cu minţi iscoditoare o largă diversitate a programelor de studii care să le deschidă calea spre împlinire personală şi recunoaştere socială. Într-o lume caracterizată de rapide şi profunde schimbări, în care cunoştinţele sunt bunul cel mai de preţ, Centrul de Excelență în Energetică și Electronică își propune să, sporească flexibilitatea învăţării, să creeze oportunităţi pentru dezvoltarea intelectuală şi profesională a elevilor săi, să faciliteze învățământul de calitate şi să contribuie la ridicarea culturală si economică. a societăţii.

Graţie performanţelor de până acum, I.P. CEEE a devenit partenerul prestigioaselor instituţii din ţară şi participă activ la dezvoltarea Spaţiului Naţional al Învățământului Vocaţional/Tehnic. Pregătit să-şi asume cu încredere căile nebănuite ale viitorului, Centrul de Excelență în Energetică și Electronică aşteaptă, receptiv la tot ce-i nou, pe tinerii studioşi şi profesorii de pretutindeni.

În plus, piaţa forţei de muncă caută absolvenţi cu o orientare mult mai accentuată spre rezolvarea creativă a problemelor practice, iar direcţionarea activităţilor de instruire în specialitate înspre aspecte aplicative, care să conducă la parteneriate reale cu agenţii economici, este o necesitate aşteptată de evoluţia finanţării granturilor şi proiectelor din fonduri publice naţionale şi europene.

De asemenea, prin specificul său, Centrul de Excelență în Energetică și Electronică va trebui să fie creativ şi în ceea ce privește oferta înspre mediul socio-economic, atât în planul instruirii, al serviciilor cu caracter de consultanţă, şi de instruire aplicativă şi inovare, cât și în planul unor acţiuni cu caracter social, de informare şi educare a societăţii. Creşterea capacităţii de inovare a societăţii moldoveneşti depinde în un mod şi de mediul vocaţional/tehnic, iar noi trebuie să demonstrăm în continuare că avem capacitatea şi dorinţa de a avea un rol important pe această direcţie.

Misiunea asumată în Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică este de „a dezvolta valoarea în oameni, în procese și în produse". În acest sens, ne dorim să dezvoltăm învățământ şi pregătire profesională avansată, la un înalt nivel de calitate, în domenii specific, în context naţional şi internaţional, în concordanţă cu necesităţile de dezvoltare intelectuală, profesională şi socială ale fiecărui individ şi ale societăţii moldoveneşti.

Accentul, la nivelul misiunii, va trebui pus pe pregătirea profesională avansată, pe vizibilitatea internaţională, pe inovare în colaborare cu mediul economic, pe orientarea mai accentuată a procesului de învățământ înspre nevoile societăţii moldovenești. De asemenea, dorim deschiderea de noi forme de învățământ la nivel vocaţional/tehnic, inclusiv dezvoltarea învățământului on-line si dual şi a celui care are la bază standardele ocupaţionale, cu scopul de a atrage noi segmente de elevi şi pentru a transpune în practică la parametri superiori conceptul de învăţare pe tot parcursul vieţii, în spaţiul din ce în ce mai competitiv al formării resursei umane înalt calificate şi adaptate la noile cerinţe şi rigorii de pe piaţa forţei de muncă naţională şi europeană.

Consecvent crezului său „Fides et Ratio", Centrul de Excelență în Energetică și Electronică vă mulţumeşte Dumneavoastră, celor care-i împărtăşiţi bucuriile, şi îndeamnă, cu gratitudine, pe cei aflaţi în expectativă,să-și încerce provocările.

Bun venit pe pagina noastră

DIRECTOR

Vasile VRÂNCEANUDespre noiCentrul de Excelență în Energetică și Electronică îți oferă posibilitatea de a-ți transforma pasiunea în viitorul tău.

ContacteFiliala Energetică
map str.Melestiu 12
map tel: 27-13-20
map email: ceee786@gmail.com
map email: secretariat@ceee.md

Filiala Electronică
map str.M.Sadoveanu 40/2
map tel: 48-97-90

Facebook